FAQ

Investeerders
 • 1. Wat zijn de voordelen van crowdfunding voor een investeerder?

  a.  The Dutch Deal biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid in een idee of project te investeren.

  b.  Voel de passie van de ondernemer voor het vak en deel kennis. 

  c.  Overzichtelijke ratingprofielen maken het eenvoudiger een goede investeringskeuze te maken.

  d.  Aantrekkelijke rente verwachten.

  e.  Heldere procedures en een ideaal financieringssysteem.

  f.   Geef je persoonlijke input aan de ondernemer.

 • 2. Waarom zou ik via The Dutch Deal willen investeren?

  Je kunt al vanaf €25 investeren in verschillende bedrijven. Daarnaast bieden wij in de “Mijn account” omgeving een dashboard rapportage omgeving, waarin je al je investeringen kunt beheren.

 • 3. Wie kunnen er investeren?

  Iedereen die in Nederland woonachtig is, ouder is dan 18 jaar en in het bezit is van een Nederlandse bankrekening. 

 • 4. Welke vormen van investeren worden geboden?

  The Dutch Deal bied drie vormen om te kunnen investeren:

  1. Donatie: Een donatie is een gift, waar helemaal geen terugbetaling of beloning in de vorm van een rentevergoeding tegenover staat.
  2. Uitgesteld betalen:  De investering wordt niet direct van het saldo van je wallet afgeschreven.  Je ontvangt bij het afronden van een succesvolle fundingcampagne, per e-mail, een uitnodiging met daarin een link waarmee je binnen 14 dagen (via iDeal) je betaling dient te voldoen. Uitgestelde betaling is mogelijk tot 75% van het totaal bedrag van de gevraagde investering. Na 75% kan alleen direct geinvesteerd worden.

   Let op dat het hier geen vrijblijvende inschrijving betreft. Bij het behalen van de beoogde fundingtarget ben je verplicht om de door jou gemaakte investering te voldoen.

  3. Direct betalen: De investering wordt direct van het saldo van je wallet afgeschreven.

 • 5. Vanaf hoeveel euro kan ik investeren?

  Investeren in een project is mogelijk vanaf €25 euro.

 • 6. Welke kosten betaal ik als investeerder?

  Als investeerder betaal je éénmalig een Succesfee van 0,9% van het investeringsbedrag. Deze fee wordt verrekend met de eerste aflossing van de ondernemer.

 • 7. Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van een project?

  Dit wordt bepaald door het risicoprofiel wat is gebaseerd op o.a. het business plan en de ondernemingscijfers.

 • 8. Wanneer moet ik daadwerkelijk betalen?

  Om te kunnen investeren op The Dutch Deal, dien je na het aanmaken van een investeerdersaccount, geld te storten op je wallet. Vanuit je wallet kun je vervolgens in diverse projecten investeren. The Dutch Deal biedt verschillende vormen van investeren:

  • Donatie: Je donatie is een gift, waar helemaal geen terugbetaling of beloning in de vorm van een rentevergoeding tegenover staat. Je donatie wordt direct van je wallet afgeschreven, je ontvangt geen rente. 
  • Uitgestelde betaling: De investering wordt niet direct van het saldo van je wallet afgeschreven.  Je ontvangt bij het afronden van een succesvolle fundingcampagne, per e-mail, een uitnodiging met daarin een link waarmee je binnen 14 dagen (via iDeal) je betaling dient te voldoen. Uitgestelde betaling is mogelijk tot 75% van het totaal bedrag van de gevraagde investering. Na 75% kan alleen direct geinvesteerd worden. Let op dat het hier geen vrijblijvende inschrijving betreft. Bij het behalen van de beoogde fundingtarget ben je verplicht om de door jou gemaakte investering te voldoen. Je ontvangt een rentevergoeding, vanaf dat het project succesvol is volgestort.
  • Direct investeren: De investering wordt direct van het saldo van je wallet afgeschreven. Je ontvangt een rentevergoeding vanaf dat het project succesvol is volgestort.
 • 9. Wat gebeurt er met het geld na de investering?

  Alle geinvesteerde bedragen worden op een derdenrekening gestort. Na succesvolle volstorting van het project wordt de fundingsovereenkomst opgemaakt (zie deze link voor een voorbeeld), inclusief de bijlagen als bijvoorbeeld het aflossingsschema. 

  Na ondertekening van de Fundingsovereenkomst, en na aftrek van kosten voor de ondernemer, wordt het geld overgemaakt naar de ondernemer. Deze gaat vervolgens, als vermeld in de bijlage "aflossingsschema" bij de Fundingsovereenkomst, maandelijks elke investeerder terug betalen. 

 • 10. Wat als een onderneming het doelbedrag niet haalt?

  Dan wordt het geïnvesteerde bedrag teruggestort naar de wallet van de investeerder.

 • 11. Wat gebeurt er met mijn investering als een project verwijderd wordt voordat het doelbedrag gehaald is?

  Dan wordt het bedrag van de investering teruggestort naar de wallet van de investeerder.

 • 12. Wat gebeurt er met mijn investering als The Dutch Deal onverhoopt failliet gaat?

  De financiële processen verlopen via Intersolve EGI, die de derdenrekening beheert. Het eventueel failliet gaan van The Dutch Deal heeft hier geen effect op.

 • 13. Welke informatie krijgt een onderneming of bezoeker over mij als investeerder?

  Bij de aanmaak van je investeerders account, wordt er een uniek investeerders nummer aangemaakt. Dit nummer is zichtbaar voor de onderneming/ondernemer.

 • 14. Hoe waarborgt The Dutch Deal de veiligheid?

  The Dutch Deal werkt samen met Intersolve. Intersolve EGI is een financiële instelling gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld, onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

  The Dutch Deal  heeft een ontheffing opvorderbare gelden, welke is opgenomen in het register Crowdfunding platformen AFM, http://www.afm.nl/registers > Crowdfundingplatformen. Alle investeringen op The Dutch Deal staan onder toezicht van de AFM. 

 • 15. Wanneer krijg ik mijn geïnvesteerde bedrag en rente terug?

  Na het succesvol volstorten van een project worden de contracten opgesteld, de Fundingsovereenkomst en haar bijlagen. In de bijlagen is het aflossingsschema opgenomen, waarin alle maandelijkse aflossingen staan vermeld (bedrag & datum).  De contracten worden digitaal gewaarmerkt, wat zoveel betekend dat de aanmaakdatum elektronisch wordt toegevoegd. 

  Deze datum geld ook als datum vanaf waar u recht heeft op rentevergoeding.

 • 16. Hoe kan ik op de hoogte blijven van het project waarin ik geïnvesteerd heb?

  In de “mijn account” omgeving vind je nieuws over je investeringen en de ondernemer(s) terug. Het regelmatig bezoeken van de website en het volgen van social media van The Dutch Deal draagt hier ook aan bij.

  Je kunt tevens vragen stellen aan de ondernemer, door je vraag te stellen aan het project. De ondernemer dient ten alle tijde correct, duidelijk en niet misleidend te antwoorden.

 • 17. Mag ik de onderneming van het project adviseren over verbeteringen van het project?

  Ja, middels een blog bij het project kun je de onderneming/ondernemer vragen stellen en/of opmerkingen maken.

 • 18. Kan ik anoniem investeren?

  Ja, door slechts een investeerders nummer bekend te maken aan de onderneming/ondernemer blijf je als investeerder anoniem.

 • 19. Wie is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van financiële transacties?

  Intersolve EGI is de beheerder van de derdenrekening en verwerkt alle financiele transacties.  Zij staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM).

 • 20. Hoe zit het met belastingen?

  De Belastingdienst heeft per 1-1-2012 alle fiscale voordelen voor investeringen in durfkapitaal stopgezet. Er zijn derhalve geen fiscale regelingen van toepassing.

 • 21. Kan er ook geïnvesteerd worden vanuit het buitenland?

  Er kan alleen vanuit een Nederlandse bankrekening worden geïnvesteerd.

Mocht u nog andere vragen hebben, klik dan hier om uw vraag te stellen.