Screening en monitoring

Als je een fundingsaanvraag indient bij The Dutch Deal wordt deze door onafhankelijk financieel adviseurs beoordeelt of je aanvraag haalbaar is met crowdfunding - screening. 

Screening; het bepalen van je risicoprofiel

Je levert bij je fundingsaanvraag je bedrijfsgegevens aan, zoals je ondernemersplan met financiële cijfers. Op basis van je financiële cijfers (zie SRA rating model) en aflossingscapaciteit krijgt je fundingsaanvraag een risico classificatie.

Je fundingsaanvraag wordt bij plaatsing op The Dutch Deal voorzien van een risico classificatie van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor heel goed haalbaar en 5 risicovol, maar nog steeds haalbaar:

1= defensief (funding maximaal 30% van de afloscapaciteit)
2= behoedzaam (funding maximaal 50% van de afloscapaciteit)
3= offensief (funding maximaal 70% van de afloscapaciteit)
4= speculatief (funding maximaal 85% van de afloscapaciteit)
5= zeer speculatief (funding maximaal 100% afloscapaciteit of startende onderneming)

Voor de risico classificatie wordt gebruik gemaakt van het SRA rating model welke onder andere inzicht geeft in:

  • De PD-waarde (faalkans) van een onderneming.
  • Solvency van een onderneming.
  • Kredietwaardigheid.

“Afloscapaciteit =  het bedrag wat iemand maandelijks kan inzetten voor aflossing van de funding”.
De genoemde classificaties, 1 – 5, zijn gebaseerd op de door de financieel adviseurs berekende afloscapaciteit van de ondernemer op het moment van aanvraag. Verbetering dan wel verslechtering van de afloscapaciteit van de ondernemer wordt gedurende de looptijd van het crowdfunding project niet gecontroleerd en een aanpassing van de risicoclassificatie gedurende de looptijd van het crowdfunding project zal niet worden doorgevoerd.

Des te hoger de risicoclassificatie, des te hoger de kans op niet nakoming van de rente -en aflossingsverplichting van de ondernemer aan de investeerders. Een lening met een 5 classificatie is weliswaar nog steeds verantwoord, maar brengt meer risico met zich mee en kan sneller leiden tot een verlies op je investering.
 
Alle projecten, geplaatst op de website van The Dutch Deal passen binnen de, op het moment van publiceren, risicoclassificatie van 1 – 5. Projecten welke niet in deze classificatie van 1 - 5 passen, worden niet door The Dutch Deal geaccepteerd voor plaatsing.

Gebruik de risicoclassificatie bij het beoordelen welk project past bij je investeerdersprofiel, om zo onnodig risico te voorkomen. Investeren met geleend geld wordt afgeraden. Investeer met een verantwoord deel van je vermogen en denk daarbij aan risicospreiding, door je vermogen in verschillende projecten te investeren. Meer dan €5000,- in een project investeren, brengt meer risico's met zich mee.

The Dutch Deal gebruikt de “wallet” functionaliteit waarmee je het (toekomstige) te investeren bedrag kunt uploaden in je eigen beheer omgeving. Vanuit deze beheer omgeving kan vervolgens geinvesteerd worden. Met deze functionaliteit willen we de investeerder stimuleren om de investering te spreiden over meerdere projecten, om zoveel mogelijk risicospreiding te creëren.

Toezicht

The Dutch Deal  heeft een ontheffing opvorderbare gelden, welke is opgenomen in het register Crowdfunding platformen AFM, http://www.afm.nl/registers > Crowdfundingplatformen. Alle investeringen op The Dutch Deal staan onder toezicht van de AFM. 

Dutch Deal heeft een end-to-end financieel proces ingericht wat wordt beheerd door haar partner "Intersolve EGI b.v.”. Intersolve EGI  is een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van betalingsverkeer en elektronisch geld. Intersolve EGI beschikt over een vergunning als Elektronische Geldinstelling en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Veiligheid
Door de samenwerking met Intersolve EGI  kan The Dutch Deal aan haar gebruikers garanderen dat alle betalingen die via het The Dutch Deal platform lopen veilig en gegarandeerd zijn. 

Intersolve EGI verzorgt het gehele financiële proces voor The Dutch Deal en beheert de gelden binnen een stichting Derdengelden.
 
Graydon-rating
Naast de risico classificaties laat The Dutch Deal ook nog een screening via Graydon uitvoeren, om de investeerder een zo compleet mogelijk risico beeld van je fundingsaanvraag te bieden. Voor meer informatie omtrent de werking van Graydon kun je de website van Graydon bezoeken. 

Garantie op investering
The Dutch Deal vind het erg belangrijk te doen wat in haar vermogen ligt om risicobeperkende maatregelen toe te passen, om openstaande vorderingen van investeerders aan ondernemers mogelijk te maken.

Mocht onverhoopt een vordering oninbaar blijken te zijn, dan zal de vordering overgedragen worden aan een gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemer, indien verhaalbaar. Als de ondernemer niet aan deze kosten kan voldoen zijn de gemaakte kosten voor rekening van de investeerders.

The Dutch Deal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van ondernemers, er wordt geen garantie op de investering gegeven.

Je investering is ongeacht risicoclassificatie altijd volledig op eigen risico en derhalve niet gegarandeerd.

Monitoring

Bij een succesvolle volstorting blijft je op de hoogte van de ontwikkelingen van de ondernemer. Iedere drie maanden vind er een terugkoppeling plaats via de mail of nieuwsbrief vanuit de ondernemer over de gang van zaken en de ontwikkelingen binnen de onderneming.

Investeren

De maximale investering door particuliere investeerders is €40.000,-. Investeringen vanuit een rechtsvorm zijn niet aan een maximum gebonden.

The Dutch Deal is een crowdfunding platform waar mensen met een Nederlandse nationaliteit, woonadres & bankrekeningnummer kunnen investeren & funding kunnen vragen.

We vinden het erg belangrijk dat het investeringsproces op The Dutch Deal transparant en voor iedereen te begrijpen is. Mocht je ondanks deze uitleg, nog vragen hebben dan horen we dit graag!

Neem contact op met The Dutch Deal

Bekijk hier de Algemene voorwaarden voor Ondernemers & Investeerders.