Tarieven

The Dutch Deal rekent onderstaande tarieven voor haar dienstverlening, aan ondernemers en investeerders.

Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van je investering of project, zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Ondernemers

Plaatsingskosten:

€ 250,= (excl. btw) eenmalige plaatsingskosten voor het publiceren van je project op de website.

Deze kosten worden slechts in rekening gebracht indien je project daadwerkelijk op de website wordt geplaatst. Plaatsing vindt plaats nadat wij je betaling hebben ontvangen.

Annuleringsfee:

Indien je na een succesvolle crowdfundperiode alsnog besluit om het gevraagde investeringsbedrag niet af te nemen, wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht van € 1.000,= (excl. btw)

Succesfee:

Éénmalige succesfee over het totaal bedrag van je ontvangen investering (totale funding). De succesfee is opgebouwd uit een starttarief van 1,25% vermeerderd met 0,75% per jaar looptijd. De minimale succesfee is € 250,= (excl. btw).

The Dutch Deal werkt op basis van "no cure, no pay". Indien een aanvraag niet volgeschreven wordt, brengen we deze kosten niet in rekening. De éénmalige succesfee wordt in mindering gebracht op het uit te keren bedrag aan ondernemer.

Wijzigingfee:

Indien er gedurende de looptijd van de lening wordt afgeweken van het aflossing schema wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht van € 500,= (excl btw).

Documentatie kosten:

Indien er additionele documentatie opgesteld dient te worden als bijvoorbeeld een borgstelling en/of verpanding, welke The Dutch Deal extern zal aanwenden, zullen de kosten van vervaardiging doorbelast worden naar de ondernemer.

Investeerders

Investeringsfee:

Eénmalig wordt een succesfee van 0,9% in rekening gebracht over het investeringsbedrag. 

Deze fee wordt uiteraard alleen in rekening gebracht indien een lening daadwerkelijk tot stand is gekomen. De succesfee zal worden ingehouden op je 1e uitbetalingstermijn.

Opnamekosten:

Bij opname uit de wallet wordt per keer 0,50 administratie kosten in rekening gebracht.

Deze kosten worden automatisch in mindering gebracht op de terugbetaling.